Smile

Smile

Sara Bareilles

Session drummer Kip Allen performs on Smile album by Sara Bareilles.

More Albums